Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Wypadki w pracy
 

Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec oferuje Państwu przeprowadzenie pełnego dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzenie wymaganych przepisami prawa kompletnych dokumentacji powypadkowych.

Prowadzimy i monitorujemy całość dochodzenia powypadkowego z tytułu wypadków w pracy:

 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,

 • zebranie oświadczeń od osoby poszkodowanej,

 • zebranie oświadczeń od świadków zdarzenia wypadkowego,

 • zebranie dodatkowej dokumentacji,

 • sporządzenie protokołu powypadkowego (protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w pracy),

 • opracowanie wniosków i zaleceń profilaktycznych,

 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,

 • założenie i bieżące prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy staraniu się osoby poszkodowanej o świadczenia wypadkowe należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego,

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez inne firmy ubezpieczeniowe przy staraniu się osoby poszkodowanej o świadczenia wypadkowe należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy na terenie której doszło do wypadku, lub z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osoby będącej sprawca wypadku (postępowanie odszkodowawcze prowadzone jest przy współpracy z firmą BLOS Sp. z o.o. której jesteśmy przedstawicielami – szczegóły w zakładce odszkodowania).

 

Ponadto prowadzimy również dochodzenia powypadkowe związane z wypadkami w drodze do pracy i z pracy:

 • zebranie oświadczeń od osoby poszkodowanej,

 • zebranie oświadczeń od świadków zdarzenia wypadkowego,

 • zebranie dodatkowej dokumentacji,

 • sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Zajmujemy się również dokumentacja i korespondencja związana z chorobami zawodowymi.