Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Usługi BHP

Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec oferuje Państwu usługi dotyczące kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skład której wchodzą między innymi:

 • szkolenia BHP wstępne:

  • instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych.

 

 • szkolenia BHP okresowe:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne,

  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy (szczegółowe informacje w zakładce szkolenia – pierwsza pomoc),

 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy, oraz z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (szczegółowe informacje w zakładce szkolenia – p.poż.).

 • dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie

 • uczestniczenie w posiedzeniach komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach w firmie, audyty wewnętrzne,

 • opiniowanie posiadanej w zakładzie pracy dokumentacji i oznakowania maszyn, oraz urządzeń,

 • pomagamy w doborze efektywnych ochron osobistych i sprzętu p.poż.,

 • prowadzenie rejestru chorób zawodowych,

 • prowadzenie rejestru badań i wyników czynników szkodliwych dla zdrowia,

 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP, oraz opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • opracowywanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie tematyki dotyczącej działalności firmy - Zleceniodawcy,

 • współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w zakresie tematyki dotyczącej firmy - Zleceniodawcy,

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • inne związane z tematyką BHP wynikające z przepisów prawa, w tym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.