Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Szkolenia BHP e-lerning

Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec zaprasza na szkolenia bhp w formie e-learning. Szkolenia prowadzone są na platformie jednej z wiodących firm e-learningowych w Polsce - firmy MyNetwork.

Szkolenie BHP w formie e-learning, to program multimedialny dostępny poprzez internet pod określonym adresem WWW.

Użytkownik szkolenia posiadając kompletne dane dostępowe może wejść na ten adres, podać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wziąć udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które kończy się testem.

Oferujemy Państwu szkolenia w formie e-learning dla:

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych,
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA DEMO SZKOLENIA E-LEARNING

Szkolenie w takiej formie jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 roku). Szkolenie w formie e-learning jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak zaświadczenie, które otrzyma użytkownik po ukończonym szkoleniu stacjonarnym.

 

Jaka jest zasada szkolenia e-learning:

  1. złożenie zamówienia poprzez przesłanie danych uczestników szkolenia ( tabela excel znajduje się tutaj )

plik excel do pobrania

  1. Przekazanie danych dostępowych dla uczestników

  1. Szkolenie. Uczestnicy szkolenia w ciągu 30 dni przyswajają wiedzę. W tym terminie mają nieograniczoną liczbę logowań do platformy. Mogą kończyć w dowolnym miejscu, po czym znów zaczynać. Na 3 dni przed upływem szkolenia każdy uczestnik zostanie mailowo poinformowany o tym, iż czas na szkolenie się kończy.

  1. Na zakończenie szkolenia pracownik będzie musiał rozwiązać test. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia, które wysłane zostaną niezwłocznie do Państwa tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście.


Cennik szkolenia w formie e-learning:
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
54,90 zł brutto (szkolenie + certyfikat)

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
89,90 zł brutto (szkolenie + certyfikat) 

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
89,90 zł brutto (szkolenie + certyfikat)