Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Szkolenia i kursy prowadzone są przez instruktorów o wysokich kwalifikacjach zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8.09.2006 r. (Dz. U. nr 191, poz. 1410), według wytycznych ERC (European Resuscitation Council), przy użyciu profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 

Zakres - obejmuje zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Program - dostosowany jest do zapotrzebowania uczestników.

Czas - uzależniony jest od wyboru zakresu tematycznego.

Reanimacja

Forma - to głównie ćwiczenia praktyczne poprzedzone wykładami teoretycznymi.

Potwierdzenie - ukończonego kursu lub szkolenia stanowi stosowny Certyfikat.

 

Profesjonalne szkolenia kierowane do:
• Nauczycieli, wychowawców, opiekunów
• Pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych
   firm handlowo-usługowych
   firm ochroniarskich
   Pomocy Drogowej
Resuscytacja• Kursantów szkół nauki jazdy
• Funkcjonariuszy służb mundurowych
• Osób chętnych do niesienia pomocy