Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Ocena ryzyka zawodowego
Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec oferuje dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie, oraz sporządzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy i § 39a. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z cytowanymi podstawami prawnymi Pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,

 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

 • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

 

Etapy opracowywania Oceny Ryzyka Zawodowego obejmują:

 • zebranie wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,

 • identyfikację zagrożeń na ocenianym stanowisku pracy,

 • oszacowanie ryzyka na ocenianym stanowisku pracy,

 • określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,

 • dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.


Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzamy zgodnie z normą PN-N-18002 lub metodą Risk Score.

Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec oferuje dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie, oraz sporządzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy i § 39a. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zgodnie z cytowanymi podstawami prawnymi Pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,

 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

 • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

 

Etapy opracowywania Oceny Ryzyka Zawodowego obejmują:

 • zebranie wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,

 • identyfikację zagrożeń na ocenianym stanowisku pracy,

 • oszacowanie ryzyka na ocenianym stanowisku pracy,

 • określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,

 • dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.


Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzamy zgodnie z normą PN-N-18002 lub metodą Risk Score.