Dziś jest:
bhp a-z
Godzina:
Instrukcje BHP
Przedsiębiorstwo Usługowe „BHP a-z” s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec specjalizuje się w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych bezpieczeństwa i higieny pracy .

W myśl art. 2374 § 2 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Podobnie § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) mówi o obowiązku udostępnienia pracownikom przez pracodawcę do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W związku z tym, oferujemy Państwa firmie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie :

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

  • udzielania pierwszej pomocy.